Aatu Heikkinen

Toimin Wikli Groupissa alihankkijana ja toimenkuvaani kuuluu erilaiset talouden asiantuntijatyöt maatila- ja yritysasiakkaiden parissa. Erityisesti olen kiinnostunut jo olemassa olevan yritystoiminnan tehokkuuden parantamisesta. Työni vastapainoksi osallistun aktiivisesti kasvinviljelytilan toimintaan ja kehittämiseen.